Hylke og Omegns Rideforening

Medlemsbrev


Kære medlemmer af Hylke og Omegns Rideforening

Det år, der er gået siden sidste Generalforsamling, har været noget af en rutsjebanetur.

Mimse blev godt og grundigt sendt til tælling, da hun uheldigvis blev sparket i ryggen af en unghest. Et længere ophold på hospitalet og efterfølgende sygeforløb hjemme gjorde hende ude af stand til at varetage rollen som klubbens formand for en periode.

Til gengæld kunne vi ved årets afslutning glæde os over den store succes, vi har haft i forbindelse med de stævner, vi har afholdt. Et stort arbejde fra stævneudvalget og især Karina Lang har resulteret i, at vi for første gang i lang tid har skabt et rigtig fornuftigt økonomisk overskud på stævner. En kæmpe stor tak skal lyde til de frivillige, som har hjulpet til i årets løb både før, under og efter stævnerne. Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre.

På grund af den nedlukning vi, som resten af landet, har været tvunget til pga. Corona-virusen, har klubbens indtjening i den første halvdel af 2020 været minimal. Udgifter til husleje, aflønning til ansatte mm. har til gengæld stadig skulle betales. Dansk Rideforbund har gennem forskellige tiltag arbejdet på at udsætte eller helt fjerne forskellige faste udgifter, vi har til dem, for at komme rideklubberne i møde, og vi har endvidere ansøgt om lønkompensation til ansatte for at mindske tabet i perioden.

Vi er nu endelig ved at komme i gang igen med undervisningen, og en hverdag med nye rutiner begynder at fungere. Det har været et stort og kompliceret arbejde at få sundhed, sikkerhed, tid, ressourcer, vilkår og ønsker til at gå op. Vi må stadig justere undervejs, som vi bliver klogere på, hvad der kan lade sig gøre i praksis, og efterhånden som retningslinjer ændrer sig. Tak for jeres store forståelse herfor!

Bestyrelsens arbejde har i årets løb i høj grad været præget af at udarbejde en ny samarbejdsaftale med ridecentret. Hylke Ridecenter, v. Lærke Rikskov, ønskede at genforhandle den eksisterende samarbejdsaftale, hvilket gav god mening i forbindelse med, at Lærke nu har overtaget den fulde drift af ridecentret efter Jonas.

Arbejdet med samarbejdsaftalen har strakt sig over det meste af året, med det formål at tilgodese både ridecentrets og klubbens behov bedst muligt og samtidig lave aftalen så simpel og klar som muligt.

Alt imens landet blev lukket ned pga. Corona-virus, tog det hele en uventet drejning. Lærke meddelte klubben, at hun ikke kunne underskrive aftalen og samtidig krævede både formandens og næstformandens afgang, eller også ville klubbens lejekontrakt blive opsagt omgående.

Arbejdet med at skabe en samarbejdsaftale mellem ridecenter og klubben er blevet forsøgt genoptaget - desværre uden succes.

Vi står desværre ikke i den situation i dag, hvor vi kan kigge tilbage og tænke, at vi er kommet godt gennem udfordringerne.

Vi søger derfor nye kræfter til et vigtigt og krævende bestyrelsesarbejde, vi ikke selv har været i stand til at levere. Den siddende bestyrelse og ridecentret står desværre langt fra hinanden på afgørende punkter for at kunne indgå en aftale. Men uden en bestyrelse bliver vi nødt til at afvikle klubben eller alternativt kan vi opsige kontrakten med Hylke Ridecenter og prøve kræfter et andet sted.

Lærke har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at bevare en klub på Hylke Ridecenter og er villig til at genoptage arbejdet omkring en samarbejdsaftale, hvis der er nye kræfter ved klubbens ror.

Kunne det måske være dig, der er med til at sikre klubbens fremtid på Hylke Ridecenter, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte Ea (25393542/easoborg@gmail.com) eller Emma (26852812/emmaperriton@gmail.com)

Vi har indkaldt til generalforsamling d. 11.6.20 og håber på, at forsamlingsforbud og Corona ikke sætter en stopper for at vi kan gennemføre. Vi håber, at nye kræfter træder til, så klubben kan have en fremtid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Hylke og Omegns Rideforening

Fælleskabet i Hylke og Omegns rideforening

Foto, Grafik, Design og Kode af © 2019 Henrik H.
Alle henvendelser vedr sidens indhold, sendes til pr@hyor.dk