home
SHOR Top Grafik SHOR Top GrafikTirsdag den 30/1 kl 19 på Fælleden i Skanderborg. Blev der afhold Generalforsamling i Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub. Her under følger referatet.

Du kan også læse/downloades referatet som pdf her hvis man ønsker det

Referat PDFDagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Forslag til budget fremlægges for generalforsamlingen
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


Referat


Dagsorden


Punkt 1
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mimse Frisk Jensen og det blev godtaget f forsamlingenPunkt 2
Bestyrelsen aflægger beretning
Formanden fremlagde beretningen den kan læses længere nede på siden her.

Beretningen blev godkendt af forsamlingenPunkt 3
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af Rikke (kasserer).

Forsamlingen godkendte regnskabetPunkt 4
Forslag til budget fremlægges for generalforsamlingen
Budget for 2024 er baseret på aktiviteten for 2023, og blev godkendt af forsamlingen.Punkt 5
Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser gældende for 2024:
250,- kr. for medlemmer over 25
200,- kr. for medlemmer under 25
100,- kr. for støttemedlemskab

Kontingentet blev godkendt af forsamlingenPunkt 6
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslagPunkt 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige år

Formand: Charlotte Møller Madsen(ikke på valg)
Næstformand: Solvej Andersen (udtræder)
Sekretær: Katrine Haarup Laursen (ønsker ikke genvalg)
Kasserer: Rikke Damgård (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Heidi Mørch Hald (udtræder)

Følgende stillede op til bestyrelsen
Ea la Cour Søborg
Anne Sofie Harmsen
Pia Yde Hedegård
Hanne Viola Pedersen

Ea og Anne Sofie blev valgt for to år og Pia og Hanne blev valgt for et år.


Punkt 8
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1:
Suppleant 2:
Der var ikke opstillet suppleanter, så bestyrelsen supplerer sig selv.


Punkt 9
Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
Der var ikke opstillet juniorrepræsentanter


Punkt 10
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg til Elin Pedersen
Dette blev godkendt af forsamlingen


Punkt 11
Eventuelt
Mette Viuf Larsen blev tildelt prisen som årets hjælper. Hun er altid er klar med en kop
kaffe eller en hjælpende hånd til træning. Det styrker sammenholdet og er bare en rigtig
dejlig egenskab.


Herefter blev klubmestre og championatsvindere fejret:


Klubmestre spring
Pony, bronze: Frederikke Haarup Christensen, Kildegaardens Bailey
Pony, sølv: Frederikke Haarup Christensen, Kildegaardens Bailey
Pony, guld: Isabella Hougaard, Potra
Hest, sølv: Julie Rohde, Rohdegårdens Galliano
Hest, guld: Julie Rohde, Bennetgaards Charlight


Klubmestre dressur
Hest, bronze: Sabrina Krogsholm, Timido IX
Hest, guld: Lærke Susanne Friis Nyberg, Zepp


Championater:
Pony dressur: Kenya Sofia Harmsen, Bredhøjgaards Star
Pony spring: Kaya Noa Harmsen, Maumeen Jack
Hest dressur: Monica Jensen, Holstegårds Pandora
Hest spring: Julie Rohde, Rohdegårdens Galliano
Hest military: Cecilie Møller Ohlsen, Ipamowar
Bestyrelsens Beretning


Året der gik

Så er der gået et år igen. Det er et år, hvor ridning som sport har været diskuteret meget på
baggrund af ”Operation X”-udsendelsen, der satte lys på hestevelfærd og træningsmetoder.
Det er noget, der fylder hos rideforbundet, hvor der på næste repræsentantskabsmøde skal
vælges en ny formand og næstformand. Jeg håber, at det kan være med til at lave en ny
start, hvor ridesporten sættes i et bedre lys og hvor der forhåbentlig også bliver mere fokus
på plads til bredden og de små rideklubber og mindre fokus på ridesport som en forretning.
Klubben har også i 2023 fortsat som matrikelløs klub, men med grund til optimisme på flere
områder. Vi brugte kommunens budgetproces til at gøre opmærksom på, at vi gerne vil have
et fast sted at være. Vi var med i prioriteringen, men fik (som de fleste andre initiativer)
ingen penge i denne omgang. Jeg synes, vi skal søge igen næste gang, og så må vi se – der
er brug for et ridecenter i Skanderborg, så mon ikke der er flere, der på sigt vil indse det
Der har været mange andre gode resultater i både små og store stævner, og jeg håber også,
at det har været sjovt og hyggeligt undervejs.

Vores stævner vokser stadig, og jeg synes også kvaliteten vokser år for år.
Til springstævnet på Kærligheden havde vi 118 starter mod 100 i 2022. Vi havde gjort
banen større, fået sponsorgaver i store mængder, hentet fine sponsorspring fra OM Spring
og bestilt godt vejr. Stævnet blev afviklet godt, og der var mange positive tilbagemeldinger.
Mange ryttere og heste blev kølet af i søen efter endt ridt, og stemningen var fantastisk.
Til dressurstævnet på Lillegården havde vi 131 starter mod 105 starter i 2022, og her måtte
vi faktisk afvise ryttere om søndagen, da der ikke var plads til flere.
Stævnerne trækker store veksler på få medhjælpere. Jeg håber, at vi kan få delt opgaverne
bedre ud og få involveret flere. Jeg synes selv, det er super hyggelige dage, og en god
mulighed for at mødes i klubben. Der er også en mulighed for at indtjene lidt overskud, som
vi så kan bruge på andre aktiviteter.


Fremtiden

Vi har lidt udskiftning i klubbens bestyrelse. Rikke og Katrine har aftjent deres 2 år og
genopstiller ikke. Yderligere har Solvej og Heidi valgt at trække sig, og Ea træder således
som suppleant ind i bestyrelsen.
Jeg vil gerne på klubbens vegne sig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. I har trukket
et stort læs både i forhold til stævner, undervisning og kasserer-posten. Jeg har været glad
for at være i bestyrelse med jer.
Jeg er også glad for, at nye stærke kræfter samler stafetten op og har valgt at gå i
bestyrelsen. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer.
Ellers tænker jeg, det nogenlunde ”same procedure” i 2024. Vi har vores springundervisning
om mandagen og vi får forhåbentlig stævner på Kærligheden og i samarbejde med
Lillegården. Vi melder ud, så snart datoerne er fastlagt, og håber på stor deltagelse.
Jeg håber også, at vi igen får ryttere med til distriktsmesterskaberne. Og så ved jeg, at vi
også har en rytter med til Cool Unite finalen på Vilhelmsborg.
Måske har de nye bestyrelsesmedlemmer også nye ideer til noget, vi skal se på i år.
Jeg håber, vi ses til de kommende arrangementer, hvor vi håber på stor opbakning både i
forhold til deltagere, medhjælpere og tilskuere. Vi vil gerne være flere både til undervisning,
arrangementer og som medlemmer. Det håber jeg vi alle vil være med til at bakke op om.

Tak for i år – lad bare 2024 komme an


Præmie Uddeling 2024Der tages forbehold for trykfejl og uopdateret info