SHOR Top Grafik SHOR Top Grafik


Tidspunkt
Ordinær generalforsamling i SHOR
Onsdag d. 24. marts 2021
kl. 19.30 Online, få link på mail nederst.Dagsorden

Punkt 1
Valg af dirigent

Punkt 2
Bestyrelsen aflægger beretning

Punkt 3
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
.
Punkt 4
Fastsættelse af medlemskontingent

Punkt 5
Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

Punkt 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand: Elin Pedersen (ønsker genvalg)
Næstformand: Emma Perriton (stiller ikke op igen)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (ønsker genvalg)
Kasserer: Michael S. Mikkelsen (stiller ikke op igen)
Bestyrelsesmedlem: Anne Dorte Johansen (stiller ikke op igen)

Punkt 7
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1: Charlotte Møller (ønsker genvalg)
Suppleant 2: Ea La Cour Søborg (ønsker genvalg)


Punkt 8
Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant


Punkt 9
Eventuelt


Mvh. Bestyrelsen


Tilmelding

OBS! Vi gør opmærksom på at mødet afholdes online via Teams og at man skal sende en mail til mailen her under For at få et link til teams.


pia@tegnestuen-egholm.dk

× klublogo
Oplysninger er kun vejledende.

Selvom vi bestræber os på at holde klubbens hjemmeside opdateret, tages der forbehold for at der kan fremgå forældede eller forkerte oplysninger på hjemmesiden. Sidens oplysninger skal derfor kun betragtes som vejledende.

Opdager du fejl på siden eller har du ris, ros eller nye ideer til indhold, er du altid meget velkommen til at kontakte os på pr@hyor.dk

Cookie m.m.

Hjemmesiden bruger ikke cookies.

Der er visse steder på siden web formularer som bruges til at du kan indsende oplysninger til klubbens udvalg eller bestyrelsen. Oplysningerne her sendes ukrypteret som almindelig Email, derfor bør du ikke opgive følsomme data i disse formularer.

Læs evt. også klubbens Persondata politik herpr@hyor.dk